ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย มนต์ชัย    ไวมาตย์
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านศรีสุข
สังกัด
สพป.มหาสารคาม เขต 3