ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย วิมล    ช่วยรักษา
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
โคกล่ามผดุงวิทย์
สังกัด
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1