ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นาง สุมาลี    โฉดโคกสูง
ตำแหน่ง แม่บ้าน
วิทยฐานะ ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน พรานกระต่ายพิทยาคม
สังกัด สพม.เขต 41(กําแพงเพชร-พิจิตร)