ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง สุมาลี    โฉดโคกสูง
ตำแหน่ง
แม่บ้าน ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
พรานกระต่ายพิทยาคม
สังกัด
สพม.เขต 41(กําแพงเพชร-พิจิตร)