ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นาย ยุทธวัตร์    ขอนทอง
ตำแหน่ง ยาม
วิทยฐานะ ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน พรานกระต่ายพิทยาคม
สังกัด สพม.เขต 41(กําแพงเพชร-พิจิตร)