ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย บุญมี    เจริญพงษ์
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านบางเตียว
สังกัด
สพป.กระบี่