ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว เนตรนภา    แปลงลำดวน
ตำแหน่ง
ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านโนนสวรรค์
สังกัด
สพป.เลย เขต 2