ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว ขนิษฐา    ศุภเสถียร
ตำแหน่ง
ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
ศรีน้ำคำศึกษา
สังกัด
สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ)