ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล ว่าที่ร้อยตรี เบ็ญจา    หงษาชุม
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน บ้านบะหลวงหนองแวง
สังกัด สพป.มหาสารคาม เขต 3