ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว ยาวาเฮ    เจะแม
ตำแหน่ง
ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
วัดสถิตย์ชลธาร
สังกัด
สพป.ปัตตานี เขต 1