ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง สุณิตา    บุริมาศ
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านท่าวังย่างควาย
สังกัด
สพป.ชัยภูมิ เขต 1