ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว รุจิรัตน์    ไตยทรัพย์
ตำแหน่ง
ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านหนองเกาะ (คุรุราษฏร์บำรุง)
สังกัด
สพป.บุรีรัมย์ เขต 4