ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ธีระพร    ผิวพรรณ
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
หนองหอยน้ำจ้อยคุรุราษฏร์รังสรรค์
สังกัด
สพป.มหาสารคาม เขต 3