ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว ดลภัคษร    แสงฉวาง
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
วัดมณฑลประสิทธิ์ (อาจธวัชประชานุกูล)
สังกัด
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1