ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย วีระพงษ    ิติดมา
ตำแหน่ง
ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านห้วยเชือมใต้
สังกัด
สพป.บึงกาฬ