ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง จุฑาทิพย์    คงแก้ว
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
ควนขนุน
สังกัด
สพม.เขต 12(นครศรีธรรมราช-พัทลุง)