ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย จักรกฤษ    ดอนงาม
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
คลองบางกระทึก
สังกัด
สพป.นครปฐม เขต 2