ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ถิรายุ    ปิดตาละเพ
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านน้อย
สังกัด
สพป.นครราชสีมา เขต 3