ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว ปวีณา    บุญเกิด
ตำแหน่ง
ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
โพธิ์ชัยทองพิทยาคม
สังกัด
สพม.เขต 23(สกลนคร)