ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว สุภาวรรณ    แสนสระ
ตำแหน่ง
ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านพระเพลิง
สังกัด
สพป.สระแก้ว เขต 1