ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ณัฐพล    พงษะพัง
ตำแหน่ง
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านพระเพลิง
สังกัด
สพป.สระแก้ว เขต 1