ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ภัทราวุฒิ    กล่ำเข็ม
ตำแหน่ง
จ.ระบบงานคอมพิวเตอร์ ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
อนุบาลสิงห์บุรี
สังกัด
สพป.สิงห์บุรี