ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ศุภชัย    นารีรักษ์
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านห้วยไผ่ใต้
สังกัด
สพป.ชัยภูมิ เขต 1