ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง เสาวภา    สมาพงค์
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านตะเสะ
สังกัด
สพป.ตรัง เขต 1