ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ผาด    ชมทอง
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านนาเลิน
สังกัด
สพป.อุบลราชธานี เขต 3