ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว โศรยา    ลอยสง
ตำแหน่ง
ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านวังอ้อ
สังกัด
สพป.พิจิตร เขต 1