ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง อรอนงค์    คุณแสนใส
ตำแหน่ง
ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
วัดจักรสีห์
สังกัด
สพป.สิงห์บุรี