ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นางสาว สุนันทา    ส้มอ่ำ
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน บ้านใหม่ราษฎร์ดำรง
สังกัด สพป.พิจิตร เขต 2