ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว สุนันทา    ส้มอ่ำ
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านใหม่ราษฎร์ดำรง
สังกัด
สพป.พิจิตร เขต 2