ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย นรินทร์    ศรีม่วงพงษ์
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
วัดโสภา
สังกัด
สพป.สิงห์บุรี