ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง นันทิดา    เทพแสงพราว
ตำแหน่ง
ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
วัดไก่จ้น(ชลประทานอุปถัมภ์)
สังกัด
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1