ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว อภิญญา    อ่อนพิทักษ์
ตำแหน่ง
ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
ประชาพิทักษ์
สังกัด
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1