ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว โชคธิดา    กลับรินทร์
ตำแหน่ง
ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
ท่าสองยางวิทยาคม
สังกัด
สพม.เขต 38(สุโขทัย-ตาก)