ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว ธารดา    ปริสัตตะ
ตำแหน่ง
ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
ท่าลี่วิทยา
สังกัด
สพม.เขต 19(เลย-หนองบัวลําภู)