ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ทวิภาค    ครองบุญ
ตำแหน่ง
ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
วัดป่าเกด
สังกัด
สพป.สมุทรปราการ เขต 1