ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ยุทธศักดิ์    บุตรสิตะราช
ตำแหน่ง
นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านตั้งใจ
สังกัด
สพป.สุรินทร์ เขต 2