ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย นัดคชา    โสนะโชติ
ตำแหน่ง
ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
อนุบาลกาญจนบุรี
สังกัด
สพป.กาญจนบุรี เขต 1