ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว อรวรรณ    พรรณขาม
ตำแหน่ง
ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
ยางตลาดวิทยาคาร
สังกัด
สพม.เขต 24(กาฬสินธุ์)