ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ศิรวริศ    ชมทะเล
ตำแหน่ง
ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
วัดป่าเกด
สังกัด
สพป.สมุทรปราการ เขต 1