ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว ซ่อนกลิ่น    เหง่าศรีลา
ตำแหน่ง
ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านนายาง
สังกัด
สพป.หนองคาย เขต 2