ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย สัญชัย    พิณทอง
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
นาส่วงวิทยา
สังกัด
สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ)