ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย นำชาติ    ชนะชัย
ตำแหน่ง
ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
วัดหนองตะเฆ่
สังกัด
สพป.สระบุรี เขต 2