ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว สุปราการณ์    มีเงิน
ตำแหน่ง
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านหนองผักแว่น
สังกัด
สพป.บึงกาฬ