ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว วิลาสินี    วิชิต
ตำแหน่ง
ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านหนองจันทน์
สังกัด
สพป.บึงกาฬ