ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง พัชรมล    ยวงอินแปลง
ตำแหน่ง
ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
แม่วะวิทยา
สังกัด
สพป.ลำปาง เขต 2