ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว ดารณี    ธรรมรงค์รัตน์
ตำแหน่ง
ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านหนองจันทน์
สังกัด
สพป.บึงกาฬ