ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย สมพร    อินทะวงศ์
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านหนองจันทน์
สังกัด
สพป.บึงกาฬ