ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง อริศรา    เศษรักษา
ตำแหน่ง
ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านนาแสง
สังกัด
สพป.บึงกาฬ