ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว อริศรา    อรกุล
ตำแหน่ง
ครู ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านนาแสง
สังกัด
สพป.บึงกาฬ