ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว นิรดา    แซงดานุช
ตำแหน่ง
ครู ปฏิบัติการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านหนองเดิ่นท่า
สังกัด
สพป.บึงกาฬ