ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว ศุภลักษณ์    จันทร์เภา
ตำแหน่ง
ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านนาแสง
สังกัด
สพป.บึงกาฬ