ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว จิตรา    วิจิตร
ตำแหน่ง
ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านนาแสง
สังกัด
สพป.บึงกาฬ